info@sanasport.cz Odpovíme do 24 hodin

Informace pro spotřebitele

Informace poskytované spotřebitelům před uzavřením smlouvy dle ust. § 1811 a 1820 OZ:

 • Společnost provozující e-shop www.sanasport.cz je AVORI s.r.o., se sídlem Údolní 27, Brno 602 00, IČ 29184673, vedená u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 63946.
 • Další kontaktní údaje jsou info@sanasport.cz nebo +420 724 955 095.
 • Nabízeným zbožím je veškeré zboží, které je prezentováno na internetových stránkách www.sanasport.cz, popis konkrétního zboží je připojen přímo u zboží.
 • Cena zboží je vždy uvedená u každého zboží, a to včetně DPH.

Způsoby platby

Česká republika

Platba na dobírku, platba předem převodem na níže uvedený účet, platební kartou online, platebná kartou, platba prostřednictvím služby Twisto, GoPay, hotově. Náklady na způsob platby jsou zahrnuté v ceně dopravy, kromě platby na dobírku.

Raiffeisenbank

Bankovní spojení Česká republika 
Raiffeisenbank, a.s. , číslo účtu: 5032304001/5500
IBAN: CZ6255000000005032304001 SWIFT: RZBCCZPP

Způsoby dodání

Česká republika

Českou pošta, kurýrní služba (PPL, DPD), Zásilkovna, osobní odběr. Po odeslání ze skladu bude přepravní společnost kontaktovat do 48 hodin s prvním pokusem o doručení.

U doručení přes PPL lze využít dva režimy dodání:

 • den – 8-17 hodin,
 • večer – 17-21 hodin - lze využít jen u vybraných aglomerací (při zvolení této varianty lze dohledat možnost využití zadáním PSČ).

Termín dodání

Termín dodání se zobrazí u každého jednotlivého zboží (po zadání velikosti tam, kde jsou velikosti k dispozici) před vložením do košíku a zároveň bude uveden v potvrzení objednávky, které je zasláno emailem. Informace o době doručení uvedená u zboží platí pouze v případě, že dochází k okamžité platbě s objednávkou (např. platební kartou online, GoPay), nebo při platbě na dobírku. V případě platby, která neproběhne ihned s objednávkou (např. platba předem převodem přes účet) se doba dodání prodlužuje o dobu, kdy prodávající čeká na úhradu zboží. V případě, že bude objednáno více kusů zboží a doba dodání bude různá, pak se konečná doba dodání objednané zásilky určuje podle toho zboží, kde je termín dodání nejdelší.

Náklady na dodání

Česká republika

 • Cena za dopravu PPL a platbu bez dobírky je 95 Kč (s dobírkou 154 Kč).
 • Cena za dopravu Česká pošta (balíkovna) a Zásilkovna (výdejní místa) a platbu bez dobírky je 55 Kč (s dobírkou 104 Kč).
 • Cena za dopravu Česká Pošta (do ruky) a DPD na adresu a platbu bez dobírky 89 Kč (s dobírkou 148 Kč).
 • Cena za dopravu Česká Pošta (na poštu) a platbu bez dobírky 84 Kč (s dobírkou 143 Kč).
 • 0 Kč – cena za dopravu při objednávce nad 2000 Kč, s dobírkou 59 Kč.
 • 0 Kč - cena za dopravu při objednávce nad 499 Kč do Zásilkovny (výdejní místa), s dobírkou 59 Kč.
 • Cena při osobním odběru při platbě v hotovosti nebo kartou v prodejně 49 Kč.

Údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv

 1. Výskyt vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu neprodleně poté, co se o vadě dozvěděl, nebo se mohl dozvědět. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy.
 2. Záruka na zboží je poskytnuta po dobu 2 let. Nelze uplatnit vady, které vzniknou běžným opotřebením, nebo nesprávným použitím. Při reklamaci prodávající vystaví písemné potvrzení (reklamační protokol), kde se uvede datum přijetí reklamace, obsah a žádaný způsob vyřízení (požadovaný nárok). 
 3. Je-li vada odstranitelná, může se kupující domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět řádně užívat, může nabyvatel buď odstoupit od smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
 4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci, použil-li kupující věc ještě před objevením vady, nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
 5. Záruka začíná běžet dnem převzetí výrobku kupujícím. Prodávající odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím, nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Nevztahuje se pak na vady způsobené nešetrným či nevhodným zacházením nebo mechanickým poškozením. Za vadu nelze považovat změnu vlastností zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku opotřebení či nesprávného používání, popř. nesprávného zásahu. Vždy je nutné zakoupené zboží užívat na účely, pro které je výrobcem určeno.
 6. V případě oprávněné reklamace náklady na dopravu výrobku k prodávajícímu hradí kupující, zpět ke kupujícímu hradí prodávající, pokud kupující neuplatní právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.
 7. Reklamaci vyřídí prodávající neprodleně, nejdéle do 30 dnů. O průběhu reklamace prodávající kupujícího informuje e-mailem nebo telefonicky.
 8. Reklamované zboží zasílá kupující na adresu, nebo osobně předá na adrese:

  Sanasport.cz
  Provozovna: Údolní 27
  602 00 Brno
 9. Zboží zasílá kupující pouze na uvedenou adresu, jinde nebude převzato. Prodávající nepřebírá zboží zaslané na dobírku. Příslušnou částku prodávající zašle na účet, který kupující sdělí, a pokud nesdělí, pak na účet, z něhož byla zaslána.
 10. Pokud dojde k vrácení či výměně zboží a tím se změní nominální hodnota objednávky, bude prodávající požadovat vrácení dárku, na který z hodnoty konečné ceny nemá kupující nárok. V případě, že nový neporušený dárek nebude vrácen, odečte se hodnota dárku od ceny vráceného zboží a rozdíl bude kupujícímu vrácen. Dárkem je i dopravné (poštovné) zdarma a tato hodnota se také odečítá (hradí).
 11. Podstatné porušení smlouvy (prodej věci s tak závažnou vadou, o němž by prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl, nebo musel vědět, že by kupující smlouvu neuzavřel, pokud by takovou vadu předvídal)

Při podstatném porušení smlouvy má kupující tyto nároky

 • odstranění vady dodáním nové věci (neběží nová záruční lhůta, při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou)
 • odstranění vady opravou věci
 • přiměřená sleva z kupní ceny
 • odstoupení kupujícího od smlouvy

Pokud kupující nesdělí prodávajícímu výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu, má kupující práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení smlouvy. Provedenou volbu konkrétního práva není kupující oprávněn měnit bez souhlasu prodávajícího, což neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést. Kupující má právo odstoupit od smlouvy také tehdy, nemůže-li věc užívat pro opakovaný výskyt vady (potřetí stejná vada), nebo pro větší počet vad (4 a více).

Nepodstatné porušení smlouvy (takové, které neodpovídá podstatnému porušení smlouvy)

Při nepodstatném porušení má kupující tyto nároky:

 • odstranění vady opravou
 • přiměřená sleva z kupní ceny

Neodstraní-li prodávající vadu včas (přiměřená lhůta, nejdéle do 30 dnů) nebo vadu odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z ceny, nebo od smlouvy odstoupit i u nepodstatného porušení smlouvy, kde si již vybral odstranění vady opravou.

Záloha se nevybírá, platba proběhne dle vybraného způsobu platby.

V případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží na adresu Sanasport, Údolní 27, 602 00 Brno. Nebude-li zboží možno vrátit obvyklou poštovní cestou, jsou náklady na poplatek přepravní společnosti v maximální odhadované výši 400 Kč.

Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru – V případě stížností je možno se obrátit na jednatele společnosti Zbyňka Muzikáře, tel.: +420 777 955 007, adresa AVORI s.r.o., Údolní 27, 602 00 Brno, email: zbynek@sanasport.cz. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů vyplývajících z kupní smlouvy provádí Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, jejíž internetové stránky jsou www.coi.cz. Orgánem státního dohledu je Česká obchodní inspekce, Úřad pro ochranu osobních údajů a Živnostenský úřad.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Odstoupení od smlouvy není nijak zpoplatněno. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 30 dnů ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme zboží. V případě smlouvy týkající se různého zboží objednaného spotřebitelem v rámci jedné objednávky a dodaného zvlášť se lhůta počítá ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední dodávku zboží. V případě smlouvy týkající se dodávky zboží sestávajícího z několika položek nebo částí se lhůta počítá ode dne následujícího po dni, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme poslední položku nebo část zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat AVORI s.r.o., se sídlem Údolní 27, Brno 602 00 formou jednoznačného prohlášení, a to tak, že zašle dopis zaslaný prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu AVORI s.r.o. / Sanasport, Kaštanová 64 (Hala 5), 620 00, Brno. Je možné použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy, vrátí spotřebiteli společnost AVORI s.r.o. bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byla informována o rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které obdržela, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku spotřebitelem zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený společností AVORI s.r.o.).

Pro vrácení plateb použije společnost AVORI s.r.o. stejný platební prostředek, který byl použit pro provedení počáteční transakce, pokud spotřebitel výslovně neurčí jinak. V žádném případě nevzniknou spotřebiteli další náklady. S vrácením platby počká společnost AVORI s.r.o. do té doby, než vrácené zboží obdrží, nebo než spotřebitel prokáže, že zboží odeslal. Zboží (včetně případného dárku, který spotřebitel obdržel k objednávce) bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel oznámí, že odstupuje od smlouvy, zašle spotřebitel zpět na adresu AVORI s.r.o. / Sanasport, Kaštanová 64 (Hala 5), 620 00, Brno.

Lhůta se považuje za dodrženou, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 30 dnů, nebo v této lhůtě předá osobně. Spotřebitel ponese přímé náklady spojené s navrácením zboží. Nebude-li zboží možno vrátit obvyklou poštovní cestou, jsou náklady na poplatek přepravní společnosti v maximální odhadované výši 400 Kč. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím (vč. dárku) jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že se jedná o zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. 

Nebude-li dodáno zboží v původním obalu, případně bude-li obal poškozen, mohou být náklady na nový obal až do výše 200 Kč započteny jako opotřebení zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. Nebude-li dodáno zboží čisté, mohou být náklady na vyčištění zboží až do výše 500 Kč započteny jako opotřebení zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží. Způsob nutný k obeznámení se se zbožím zejména nezahrnuje například popsání krabic textem, polepení krabic nálepkami, proražení krabic, roztrhání obalu namísto jeho otevření v místě určeném pro otevření, odstříhání visaček a cedulek, nošení obuvi standardním způsobem (místo vyzkoušení), nošení oděvů standardním způsobem (místo vyzkoušení), zašpinění obuvi či oděvu atp.

Smlouva uzavřená s použitím elektronických prostředků bude u AVORI s.r.o. uložena, spotřebiteli k ní bude umožněn přístup v době uzavírání smlouvy (bude mu také zaslána), další následný přístup nebude umožněn. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Pro AVORI s.r.o. nejsou závazné žádné kodexy chování kromě právních předpisů ČR. V případě využití služby Twisto uzavírá spotřebitel samostatně smluvní vztah se společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1. 

Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy

 1. Pročtení Informací poskytovaných spotřebitelům před uzavřením smlouvy dle ust. § 1811 a 1820 OZ a obchodních podmínek vč. obchodních podmínek pro službu Twisto
 2. Prohlížení prezentovaného zboží pohybem na internetových stránkách
 3. Vložení vybraného zboží do košíku
 4. Zobrazení košíku s vybraným zbožím, zde bude uvedena jednotková cena, dále označení i celková cena za zboží bez dopravy
 5. Pokračování na další krok a zadání fakturačních údajů (příp. jiné dodací adresy), možnost (nikoliv nutnost) založení účtu pro opakovaný nákup
 6. Pokračování na další krok a zadání výběru dopravy a způsobu platby za zboží (v případě výběru platby Twisto bude nutno pro poskytnutí služby Twisto odsouhlasit obchodní podmínky Twisto a také nebude již možno v e-shopu měnit zadané osobní/doručovací a fakturační údaje)
 7. Pokud jsou v pořádku všechny údaje, provede se odsouhlasení obchodních podmínek a smlouvy, potvrzení pročtení Informací poskytovaných spotřebitelům před uzavřením smlouvy dle ust. § 1811 a 1820 OZ kliknutím na tlačítko Potvrdit objednávku.Po stisku tohoto tlačítka již není údaje možno měnit.
 8. Po dokončení objednávky bude na zadaný e-mail neprodleně doručeno potvrzení objednávky s platebními údaji, údaji o doručení, shrnutí objednávky, kupní smlouva a obchodní podmínky e-shopu www.sanasport.cz.
Cenová
bomba
Akce zmizí za
6:10:33:56
Stance Dolores Knee High
-80 % Dámské ponožky Stance Dolores Knee High
132 Kč 660 Kč
už jen 18 ks za tuto cenu

  Máte nějaký dotaz? Potřebujete pomoct? Zavolejte nám na +420 724 955 095

 • Visa
 • Master Card
 • Maestro
 • Gopay
 • Twisto